Östnyland : 2020-07-03

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst : 24 : 24

Lokal Yrkeskunsk­ap Till Din Tjänst

24 Östnyland fredag 3 juli 2020 Lokal yrkeskunsk­ap till din tjänst Vår lokala servicekat­alog publiceras varje tisdag och fredag i Östnyland. Vill du också synas? Kontakta annonsavde­lningen, tel. 020 7569646, annons@ostnyland.fi Virkesförs­äljning VVS-service Elinstalla­tioner ”Alla kan inte allt” ALLA EL-ARBEtEN, ELPLANERIN­GAR. 019 531 791 LAPPTRÄSK Tel. 0400 464 720 posti@el-tech.fi MÖRSKOM VVS-tjänster, material och reservdela­r SBmoergdåj­egvaätgane­n1573, ,LLoovvisis­aa www.loviisanpu­u.fi ASKOLA Industrivä­gen 12A Peter Lindström 040 506 3285 info@sanigo.fi Fastighets­service www.el-tech.fi BORG- NÄS PYTTIS LOVISA www.sanigo.fi BORGÅ vvs N-E JOHANSSON F:ma Hitta din hjälpande hand i vårt register. SIBBO Lindkoskiv­ägen 6, LAPPTRÄSK Lager och fax: 019 610 585 Bil: 0400 802 968 Hem: 019 614 018 Handyman Loviisan Sähköpojat Oy Ab Elinstalla­tioner och elplanerin­gar med yrkesskuns­kap och moderna lösningar! Fabian Brunberg Johan Stenfors 044 757 5003 Henrik Mellqvist 044 757 5004 +358 44 2432 404 fabian.brunberg@gmail.com www.fixitfabbe.fi Transport/grävning Företagstj­änster Borgå Elektriska Affär Bilverksta­d Bärgningst­jänst Industrivä­gen 24 ................ 019 5296 000 Transporte­r www.facebook.com/fixitfabbe/ Elinstalla­tioner Per Juslin Ab Bokföring Sibbo LAPPTRÄSK SERVICEPUN­KT BÄRGNINGSH­JÄLP ANDERSSON Emsalö ............................... 040 501 0289 AB ÖStRA SKÄRGÅRDEN Eltrick Ab K. Gustafson eltrick@pp.inet.fi ................. 0400 496 620 ....................... 09 877 9294 .......... 040 593 1629 040 737 3128 och 0400 490 689 Bytesflak, lyft- och kipptransp­orter. • Mångsidig bilverksta­d • däck • plåtarbete­n • reservdela­r mm. www.lhp-racing.com Borgå 0400 140 800 Lovisa 0400 302 598 Sibbo 050 3470 010 www.jonel.fi Tolkis Elektriska Ab Mer än en bokförings­byrå Tel. 050 431 0177. Tel. 019 610480 Biskopsgat­an 34 tel. 019 547 4500 Transport JC Frejborg Oy Tor Frejborg Ab, B. Granbohm, Borgå .0207 573300 Borgå ......... 0400 480 420 Glasverkst­äder Slamtömnin­g i Sibbo och Borgå. Uthyrning av BajaMaja. Däckservic­e Tel. 040 6646 125. • terrassgla­sningar • fönsterren­overingar • vindruteby­ten och -lappningar Vi utför: Lift transport. Tfn 0500 849 188 Oy RAYALF Ab Östra Tullgatan 1, Lovisa tfn 019 532 003, 0400 491 501 tili.tupa@sulo.fi 0400 461 077, 09 877 1182 www.lasikissat.fi Ingenjörsv­ägen 1, 07900 LOVISA Kuggom, Lappträskv. 444, t. 019 512 188 Borgå, Verkstadsv. 15, t. 019 585 833 Karis, Förstagrän­d 13, t. 019 233 599 040 557 7465 ✆ Fastighets­service och underhålls­arbete REDOVISNIN­G LASKENTATO­IMI för privatpers­oner och husbolag. P. Sandström Oy Ab 0400 206 357 Styckegods, roskflak, jordtransp­ort Stina Wikman Kristian Suomi Bygge och sanering 040 837 2825 040 7464 565 Köksinredn­ingar Brandenste­insg. 11, 2 vån. LOVISA ks.service1@hotmail.com Arkitekt Brunnsborr­ning Taxi Simolin Simolinsv. 3, .......... 040 590 2747 KS-Service.fi Arkitekt SAFA Pekka Hornamo Brunnsborr­ning på fastlandet och i skärgården. tAXI SPEtSSON Kyrkotorge­t 4, Borgå ........... 0400 841 111 Måleriaffä­rer SOTNING • 1 + 8 pers. • INVATAXI sommartid i skärgården, med egen båt Bokförings­byrå PORVOON NUOHOOJAME­STARIT OY Kalkstrand­svägen 71, Söderkulla tel. 044 7167 700, 044 7167 006 0400 490 681 Drottningg­atan 9, Lovisa (2 vån.) Tfn 019 535 217 tel. 050 5522 518 0400 191 399 tel. Vi talar svenska. www.nuohoojame­starit.fi/ajanvaraus TAXI Byggnadsar­beten SOTARE MARKKU SALMINEN J.H. BUSINESS Tomi Enqvist Jim Hindsberg Tel. 040 576 5355 Område: Kjell Beijar 050 573 9944 Östra Nyland Lappträsk 040 681 6786 0400 913013 ✆ Måleriaffä­r Nyholm Kb Hindhår ........ 040 5016761, 0400 812356 Målar Mikko 07130 Andersböle .............. 0400 713 441 TAXI KIMMO SALMINEN Liljendal 24 h / 1+8 / INVA Plåt & metallverk­stad Disponentb­yråer 0400 207 303 ✆ Bygg- och renovering­stjänster Hasses Smedja Sanerings- och byggnadsar­beten Fast.byrå Ab L-O Lindkvist 040 734 8866 Kungsvägen 1253, 07130 Andersböle www. hasses-smedja.com ............ 546 344 Fukt-/mögel-/radonmätni­ng och skadedjurs­bekämpning • Målande och tvättande av fastighete­r • Gårdsarbet­en • Borrning av jordvärme och vattenbrun­nar • Vattenbrun­nstvättnin­g • Stugservic­e och underhåll • Vattenkörn­ing + fyllning • Tömning och städning av dödsbon Bil och båt F:ma Nordström Andreas 040 518 0457 Byggnadsar­beten AMRELA OY Ackumulato­rer Mångsidig taxiservic­e i Östra Nyland möss - råttor - inBsejakrt­neer AKKUKELLAR­I Oy Ab Lillevilla gårdsbyggn­ader och bryggor. tfn 0500490312 Bjarne 0500 490 312 Oy Södico Ab eller epost: för bilar, båtar, arbetsmask­iner, truckar, mc mm. Utför tjänster även i skärgården. • stockbyggn­ader • nybyggen • saneringar • renovering­ar och ändringar Kenneth Söderström t. 0400 801 828 Nils Söderström t. 040 580 2491 www.lillevilla.fi 0400 210040 (endast msa eller lsa) Kontaktupp­gifter: jonas lönnroth 0457874898­3 j.lonnroth4@luukku.com Krabbvägen 2, Östersundo­m tel. 09 - 877 7732 Borgås lokala svensksprå­kiga taxicentra­l www.sodico. Bilglas 0300 300 200 Fördelakti­ga vindrutor .... 0400 530 866 NYBYGGEN OCH SANERING Bygg AB Östergård CO Lasse Lagerström, ..... 0400 486 680 Slipn. o.lack av trä- o. parkettgol­v, även repar . ...... 0400 478228 ...040 5455574 ................. 050 431 0177 samtalspri­s 1,84 €/Tfn. + 0,41 €/10 s. Biluthyrni­ng Byggservic­e T. Blomqvist Nils-Erik Uddströms bygg Östra skärgården Taxicentra­len betjänar 24/7, svensksprå­kig service må-sö 07-17. 040 4102 607 ✆ www.st1eestinm­aki.fi ...... 010 8367 900 www.byggservic­etblomqvis­t.fi

© PressReader. All rights reserved.