Östnyland : 2020-07-03

Fredag : 6 : 6

Fredag

6 Östnyland fredag 3 juli 2020 SamarbetSf­örhandling­ar, Skolor, loviSa forSby hälSovårdS­Station, loviSa ”Beslutsfat­tarna Efter försöket att bevara hälsovårds­stationen i Forsby kan loppet nu vara kört. Lovisa stads planerade sparåtgärd­er hotar hälsovårds­stationen, den service som många Forsbybor anser är livsviktig för att hålla byn levande. Ön:s reporter kollade stämningen i Forsby centrum på onsdagsför­middagen. sparåtgärd­er, i alla fall inte för tidningen. – Jag har inget att säga om den saken, säger en av dem med ett tonfall som signalerar att det visst finns saker att säga. Inne på Forsby byaförenin­gens lokal bredvid butiken sitter som är ordförande och som är vice ordförande i byaförenin­gen. De vågar uttrycka sig om vad de tycker om Lovisas planerade sparåtgärd­er. – Ja nå, det tycker vi nog inte riktigt om, säger Korhonen. – De lyssnar inte på oss, vi har samlat in hundratals namn för att vi skulle få behålla hälsostati­onen, TT Henry Laitinen Urpo Korhonen Vid Forsby-butiken är det folk som kommer och går. Många har bråttom och hinner inte stanna upp och ursäktar sig med att de inte har hunnit sätta sig in i frågan. Ett gäng som står på parkerings­platsen vill inte uttrycka sina åsikter om Lovisas planerade SfP, ekonomi, loviSa b Lovisa bostadsmäs­sa 2023 den månad den pågår. ■■För mässorgani­sationen har Lovisa budgeterat 1,3 miljoner euro på fem år. ■■Planeringe­n av det nya bostadsomr­ådet Drottnings­tranden har hittills kostat cirka 160 000 euro, främst i form av olika områdes- och naturutred­ningar. ■■summan omfattar personalko­stnader och marknadsfö­ring av mässområde­t + stadens övriga tomtutbud. ■■totalt kommer Drottnings­trandens förverklig­ande att kosta cirka 10 miljoner euro. ■■bostadsmäs­san beräknas inbringa cirka 700 000 euro under

© PressReader. All rights reserved.