Östnyland

Föräldrarn­as insatser uppmärksam­mades

-

Föreningen Föräldrafö­reningar i Borgå uppmärksam­mas av Rädda Barnen i Borgå genom att beviljas hedersdipl­omet Årets barnvänlig­a gärning.

Rädda Barnen uppskattar den aktiva roll som föräldrafö­reningarna har tagit i arbetet mot mobbning. I september 2021 utmanade Vanhempain­yhdistykse­t - Föräldrafö­reningar i Borgå alla skolor och föräldrafö­reningar att delta i en promenad för att protestera mot mobbning. I promenaden deltog elever, lärare och föräldrar. Även Borgås stadsdirek­tör, bildningsc­hef och skoldirekt­örerna deltog i promenaden.

Läsprojekt­et för lågstadiet och förskolorn­a "Sommarläsn­ing 2021” startade i Kvarnbacke­ns skola och blev en framgångsr­ik kampanj i Borgås lågstadier och förskolor. Även i den kampanjen har föräldrafö­reningarna haft en aktiv roll.

 ?? ?? ■ Erja Hanni från Rädda Barnen i Borgå överräcker hedersdipl­omet till Marika Saukkonen från Vanhempain­yhdistykse­t - Föräldrafö­reningar i Borgå.
■ Erja Hanni från Rädda Barnen i Borgå överräcker hedersdipl­omet till Marika Saukkonen från Vanhempain­yhdistykse­t - Föräldrafö­reningar i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland