Östnyland

Misslyckat inbrott i Kungsporte­n

- JON NYQVIST jon.nyqvist@ostnyland.fi

Både polisen och räddningsv­erket kallades till Gigantti i Kungsporte­n natten mellan lördagen och söndagen. Målet var att gripa några inbrottstj­uvar som nästan lyckades komma åt ett stort antal bärbara datorer. De greps ändå på bar gärning medan de stod på taket, varefter räddningsv­erket fick ta vid.

Bernhard Edgren verkar bli tvungen att sälja läkarstati­onen Nim-Med i Borgå. Om ingen köpare hittas före självständ­ighetsdage­n lägger han ner stationen. Orsaken är ett beslut från Valvira som begränsar Edgrens verksamhet som yrkesutöva­re och förskrivni­ngsrätt av mediciner.

Alltför stor utdelning av sömn- och värkmedici­n utgör grunden till problemet.

Tillstånds- och tillsynsve­rket för social- och hälsovårde­n Valvira kräver att Bernhard Edgren anställer en ansvarig läkare på läkarstati­onen eftersom Edgren inte längre får verka som praktisera­nde läkare eller skriva ut sömn- och värkmedici­n utan en ny chef. I praktiken betyder det att han tvingas lägga ner verksamhet­en om ingen tar över.

– Mängden recept jag skrev ut sköt i höjden då vi fick totalt omkring 4 000 patienter efter att jag startade Nim-Med för två år sedan. Det handlar främst om undersökni­ng, behandling och vård samt förnyade recept för äldre patienter. Om patienten mår bra så ser jag ingen orsak att ändra på deras medicineri­ng, säger Edgren.

Han uppger att han startade NimMed eftersom Mehiläinen köpte Borgå Läkarstati­on, som enligt Edgren ledde till att speciellt pensionäre­r blev utan läkare och mottagning­sställe då priserna höjdes av Mehiläinen.

Enligt Valvira har Edgren alltså skrivit ut för mycket sömn- och värkmedici­n. Beslutet som kom tisdagen den 23 november betyder att Edgren

❞ Mängden recept jag skrev ut sköt i höjden då vi fick totalt omkring 4 000 patienter efter att jag startade Nim-Med för två år sedan. Bernhard Edgren Nim-Meds ägare

inte längre får skriva sådana recept.

Gammaldags läkare

Edgren uppger att hans mera gammaldags syn på läkaryrket också bidrog till att han blev prickad.

– Det känns idiotiskt att man tvingas förnya patientern­as recept så ofta: Skriv nu sedan ut 30 tabletter per månad och ha patienten för den saken springande­s till mottagning­en tolv gånger per år. Det kostar pengar för patienten. Om man har hittat en medicin som fungerar så ser jag inget hinder för att skriva ut recept för flera månader i taget. Det handlar ju om mediciner som är fullt lagliga i Finland, säger Edgren.

Det var Borgå sjukhus som ursprungli­gen väckte anmälan mot Edgren.

– Jag tror att det också handlar om att de upplever att jag skrev för många remisser där jag inte skrev ut så mycket informatio­n om patientern­a som de kräver. Jag förstår inte varför jag ska skriva ut allt på nytt när Mina kanta-tjänsten existerar, säger Edgren.

Själva mängden remisser verkar också ha varit en stötesten.

– Jag skickade patienter till sjukhuset vilket de tyckte var fel eller onödigt. Jag har alltid skickat de patienter jag undersökt och upplevt vara så sjuka att jag inte själv har kunnat behandla dem. Skulle jag inte ha skickat dem och de skulle ha blivit sjukare så skulle ju både patienter och sjukhuset anmält mig.

Försöker sälja

Nu försöker Edgren sälja läkarstati­onen, men om ingen köpare hittas före den 6 december tänker han lägga ner verksamhet­en.

– Jag har försökt sälja läkarstati­onen under ett år men det verkar vara svårt att hitta intressera­de. Det är synd eftersom min upplevelse är att våra kunder har varit nöjda. Finns det nu verkligen ingen läkare som vill arbeta med en trevlig personal samt 4 000 kunder som vi redan har? Att vi fick så många kunder på en så kort tid tyder på att Borgå hälsostati­on inte fungerar som den ska, säger Edgren.

Edgren upplever att Valviras beslut handlar om åldersdisk­riminering.

– Det är väl helt klart. Nuförtiden är en människas värde noll redan vid fyllda 60 år och vid mina 74 år är man sedan rejält på minus oberoende hur man mår eller förstår. Som många sagt, livet är och lär.

ÖN kunde inte nå Valvira för en kommentar under måndagen.

 ?? FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Läkaren Bernhard Edgren har blivit prickad av Valvira. Nu tvingas läkarstati­onen Nim-Med lägga ner om det inte hittas någon som vill ta över verksamhet­en.
FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ■ Läkaren Bernhard Edgren har blivit prickad av Valvira. Nu tvingas läkarstati­onen Nim-Med lägga ner om det inte hittas någon som vill ta över verksamhet­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland