Östnyland

Borgå vatten förbättrar huvudvatte­nledning

-

Borgå vatten sanerar huvudvatte­nledningen mellan Borgbacken och Gamla Tavastehus­vägen. Det har uppstått betydande läckage i den nuvarande ledningen. Arbetet påbörjades under förra veckan.

Den gamla ledningen stängs under arbetet. Vattnet leds tillfällig­t via Kungsporte­n till Hornhattul­a och området kring Johannisbe­rg. Vattnets kvalitet kan försämras tillfällig­t då flödesrikt­ningarna ändras och avlagringa­r lossnar i ledningarn­a. Ifall störningar uppstår bes kunderna låta vattnet rinna tills det klarnar.

Den nya ledningen byggs huvudsakli­gen med schaktfria metoder genom så kallad styrd borrning. Ledningen kopplas till en tidigare sanerad huvudvatte­nledning vid järnvägen.

Grävarbete­n utförs vid anslutning­spunkterna och vid punkter där ledningens riktning ändras. Vid Borgbacken­s vattenverk utförs arbetet också genom att gräva.

 ?? FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Borgå vatten sanerar huvudvatte­nledningen Borgbacken och Gamla Tavastehus­vägen.
FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ■ Borgå vatten sanerar huvudvatte­nledningen Borgbacken och Gamla Tavastehus­vägen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland