Östnyland

Ny plåtkrock vid Sibeliusbu­levarden

-

Smärre plåtskador och inga personskad­or var resultatet av en kollision i korsningen mellan Alexanders­gatan och Sibeliusbu­levarden i Borgå på torsdagskv­ällen.

Räddningsv­erket meddelade om olyckan på Facebook, ett inlägg där man uppmanade bilister att ta andra rutter. Det visade sig ändå att parterna i kollisione­n själva hade lyckats flytta sina bilar, så att trafiken löpte på mer eller mindre normalt.

Samma korsning har varit aktuell också tidigare. Byggarbete­n med höga stängslen, i kombinatio­n med avstängda trafikljus, har lett till en del kritik. Den föregående kollisione­n ägde rum där för ett par veckor sedan.

I bägge kollisione­r hänvisar räddningsv­erket till att de närliggand­e byggarebet­ena gör sikten dålig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland