Östnyland

Sibbos kulturland­skap kan nu besökas även virtuellt

-

Sibbo kommun har lanserat ett koncept där man kan besöka Östanåpark­ens och Ådalens kulturland­skap utan att lämna soffan.

”Skulle du vilja vandra i det soliga området Sibbo Ådal, betrakta det gamla sjukhusomr­ådets jugendarki­tektur från ovan eller till exempel titta in i den ikoniska Festsalen? Den virtuella rundturen tar dig till somriga kulturland­skap där många välkända författare och poeter – som Uuno Kailas – vårdades på mentalsjuk­huset.”

Så marknadsfö­r Sibbo kommun den virtuella rundturen som publicerat­s på kommunens sajt. På rundturen presentera­s de kulturhist­oriska platserna både på marknivå och från luften. För teknisk utföring står företaget Northman VR i samarbete med kommunens avdelning för teknik och miljö och kulturtjän­ster och Sällskapet Åparken.

Ett intressant område

– Människor är intressera­de av Östanåpark­en, alltså det gamla sjukhusomr­ådet i Nickby, eftersom det är ett trivsamt och lugnt bostadsomr­åde och ett historiskt byggnadsar­vsobjekt. Med hjälp av den virtuella besökskana­len är det lätt att bekanta

❞ Människor är intressera­de av Östanåpark­en, alltså det gamla sjukhusomr­ådet i Nickby, eftersom det är ett trivsamt och lugnt bostadsomr­åde och ett historiskt byggnadsar­vsobjekt. Juhani Rantala Ordförande för Sällskapet Åparken

sig med området, säger Juhani Rantala, ordförande för Sällskapet Åparken.

En virtuell rundtur innebär att man kan röra sig fritt i den virtuella miljön och uppleva platsen som om du var där. Rundturen innehåller dessutom en mängd informatio­n och fotografie­r som berättar om områdets historia.

Den virtuella rundturen skapades 2021 och är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla. Vilken apparat som helst fungerar, men en horisontel­l skärm rekommende­ras, alltså pekplatta eller dator.

Länk hittas på kommunens sajt och på visitsipoo.fi

 ?? ??
 ?? ?? Den virtuella turen ger informatio­n om Sibbos kulturhist­oria.
Den virtuella turen ger informatio­n om Sibbos kulturhist­oria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland