Östnyland

Välfärdsom­rådesvalet 60222 4

-

dagar

kvar till valet.

● Den högsta beslutande­rätten i välfärdsom­rådet utövas av välfärdsom­rådesfullm­äktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsom­rådesval.

● I östra Nyland väljs 59 fullmäktig­eledamöter.

● Mandatperi­oden för fullmäktig­e avses vara fyra år.

● Det första välfärdsom­rådesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022.

● Förhandsrö­stningen äger rum den 12 till den 18 januari och utomlands den 12 till den 15 januari.

● Fullmäktig­e börjar sitt arbete i mars 2022.

❞ Jag hoppas verkligen att de som ställer upp som kandidater i valet också har intresse för räddningsv­äsendet, det här är inte bara ett sote-val.

Peter Johansson Räddningsd­irektör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland