Östnyland

Kvinna lurade över 50 personer på pengar

-

Östra Nylands tingsrätt har dömt en 21-årig kvinna till dryga åtta månaders villkorlig­t fängelse för 56 fall av bedrägeri. Brotten ägde rum i Borgå, Träskända och Vanda.

21-åringen gick till väga så att hon satte produkter till salu på bland annat webbsidan Tori.fi, där hon sedan tog emot betalning utan att skicka produkter, skriver tidningen Uusimaa. I det första fallet hade hon lagt ut en Apple-klocka till salu för 150 euro. Kunden skickade pengarna men kvinnan postade aldrig klockan.

Mellan februari och december 2020 gjorde hon sig skyldig till fem eller sex liknande brott per månad. Förutom smartklock­or använde hon också bland annat spelkonsol­er, telefoner, kläder och konsertbil­jetter som lockbeten. De yngsta offren var 11 till 13-åringar.

Totalt handlade det om en summa på 7 689 euro. Hon hade försökt returnera pengar till personer som gjort brottsanmä­lan, totalt cirka 1 600 euro, vilket ledde till att hennes dom blev aningen lindrigare.

Förutom att hon dömdes till dryga åtta månaders villkorlig­t fängelse, ska kvinnan också betala cirka 6 000 euro i skadestånd till bedrägerio­ffren.

 ?? ??
 ?? FOTO: ARKIV ?? ■ En ung kvinna har gjort sig skyldig till 56 fall av bedrägeri. En del av brotten ägde rum i Borgå.
FOTO: ARKIV ■ En ung kvinna har gjort sig skyldig till 56 fall av bedrägeri. En del av brotten ägde rum i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland