Östnyland

Samlingspa­rtiet nominerade 20 nya kandidater till områdesval­et

-

Samlingspa­rtiets nya kandidater till välfärdsom­rådesvalet i Östra Nyland:

Asunmaa, Jani, Sibbo. Berner, Michael, Borgå. Fellman, Annika, Lovisa. Fiskari, John, Borgå. Härmä, Jokke, Sibbo. Jahnsson, Kari, Borgå. Karvonen, Juha, Lovisa. Luukkainen, Hannele, Borgå. Kittilä, Juha, Borgå. Malmberg, Piia, Borgå. Salo, Juha, Sibbo. Skogster, Antti, Sibbo. Soikkeli, Tuomas, Borgå. Söderqvist, Markus, Sibbo. Taivassalo, Ilkka, Borgå. Turan, Kadir, Sibbo. Virtanen, Hanna, Borgå. Vuoksenran­ta, Suvi-Päivikki, Sibbo. Wiitakorpi, Jorma, Borgå. von Willebrand, Felix, Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland