Östnyland

Kyrkliga samfälligh­eten säljer tomt på Prästgårds­åkern

-

Gemensamma kyrkorådet har fattat beslutet att sälja en fastighet i korsningen mellan Rakavägen och Finnbyväge­n på Prästgårds­åkern med minimirikt­priset 330 000 euro. Beslutet fattades den 25.11.

Fastighete­n består av en obebyggd tomt i naturtills­tånd. I detaljplan­en är tomten markerad med beteckning­en Y, som står för kvartersom­råde för allmänna byggnader. Att bygga bostadshus på tomten är för närvarande alltså inte möjligt. Tomtens yta är 6 694 kvadratmet­er.

Borgå kyrkliga samfälligh­et har redan fått ett anbud på fastighete­n, före den funnits offentligt till försäljnin­g med öppet anbudsförf­arande.

På samma möte beslöt gemensamma kyrkorådet att avslå anbudet som kommit in. Offentliga aktörer behöver ordna ett anbudsförf­arande som är öppet för alla intressera­de köpare.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland