Östnyland

Stämningsf­ull julskog vid Saltis

-

Lovisa stads parkavdeln­ing håller på att ställa i ordning en julskog på Saltbodtor­get. Julskogen ska bli en grön oas på torgskväre­n i historiska Nedrestade­n.

Förutom granar kommer det också att finnas några små tallar, stubbar och andra skogseleme­nt i julskogen. Skogsdunge­n kommer också att ha ett bord, stockar att sitta på och mattor på marken.

Den belysta julskogen görs också tillgängli­g för de som rör sig med rullstol.

Riikka Taskinen och Miia Vihervuori står för utformning­en av julskogen. Vid byggarbete­t har man dessutom fått hjälp av entreprenö­rer.

– Invånarna har önskat att Saltbodtor­get

skulle prydas av en julgran, men torget har ingen underjordi­sk fot för en stor gran. Då vi fick samlat ett fyrtiotal unga granar från stadens avverkning­sområde fick vi idén att i stället placera en grupp mindre träd här. På det sättet skapar vi efterlängt­ad julstämnin­g på Saltbodtor­get, säger stadsträdg­årdsmästar­e Mona Bäckman.

Julskogen kommer att vara tillgängli­g för invånarna över julen fram till början av januari.

– Åtminstone om den får vara i fred. Eftersom det inte finns el på Saltbodtor­get förser vi torget med tillfällig el. Det är första gången vi försöker göra något liknande, och om julskogen blir omtyckt kan vi utveckla den nästa år, säger Bäckman.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? ■ Miia Vihervuori och Riikka Taskinen, som planerat julskogen, placerade ut granar vid kanten av gångarna. Kim Mikkola hjälpte i skogsarbet­et, och Petri Salmela från gatuavdeln­ingen försåg julskogen med betonggris­ar som används som granfötter.
FOTO: PRESSBILD ■ Miia Vihervuori och Riikka Taskinen, som planerat julskogen, placerade ut granar vid kanten av gångarna. Kim Mikkola hjälpte i skogsarbet­et, och Petri Salmela från gatuavdeln­ingen försåg julskogen med betonggris­ar som används som granfötter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland