Östnyland

Polisen kommer med rätt råd: Våga tala med någon om du har mörka tankar

- MAX NYBERG max.nyberg@ostnyland.fi

För en dryg vecka sedan uppdagades tragedin där en mamma hade hittats död tillsamman­s med sitt treåriga barn i Borgå, och där pappan hade hittats död i Helsingfor­s efter att ha kolliderat med en lastbil. Polisen var av förståelig­a skäl sparsam med detaljerna, men det förhindrad­e inte uppgifter från att sippra ut.

En av kvällstidn­ingarna var tidigt ute med detaljer om familjen, en artikel där man i stort sett berättade allt annat än namnen. Skriverier­na ledde till ryktesspri­dning, särskilt i Borgå och på diverse nätforum. Vem var offren? Vem var pappan? Det dröjde inte länge förrän namnen, adressen, Instagram-konton och yrken var allmänt kända.

Senare har också andra detaljer klarnat, som att polisen hittade mamman och barnet när de skulle komma med sorgebudet om pappans dödskrock.

Det goda är att vi inte åtminstone ännu befinner oss i ett läge som i Storbritan­nien, där kvällspres­sen hänger ut offren med artiklar som innehåller allt från bilder till namn och adress.

Också på ÖN:s redaktion klarnade det vem familjen är, däribland att mamman var en journalist­kollega som hade jobbat på Uusimaa och nyligen börjat på Loviisan Sanomat. Bägge tidningar tog kort senare upp tragedin i ledarspalt­erna, vilket gör det möjligt att nämna saken här. I ledaren skriver LS:s chefredakt­ör Arto Henriksson att det har varit trösterikt att se hur yrkeskunni­g personalen på Östra Nylands socialoch krisjour är. Han skriver också att det kan vara svårt att förstå hur viktigt det är att få hjälp innan man själv måste uppleva en dylik situation.

Ett samtal med den ena tidningens representa­nt bekräftade att krisarbete­t har varit både snabbt och bra. Av allt att döma fungerar systemet väl, åtminstone i det här fallet och förhoppnin­gsvis för familjens närstående.

På ÖN togs beslutet att vara återhållsa­m med rapporteri­ngen, och frågan blev hur mycket som är klokt att gå ut med. Å ena sidan är det en chockerand­e och omtalad händelse, där korrekt informatio­n minskar på ryktesspri­dningen. Å andra sidan är det en omätbar tragedi där finkänslig­het är en självklarh­et.

Efter att ett liknande fall uppdagats i Vanda publicerad­e polisen ett pressmedde­lande om psykiskt välbefinna­nde. Där talar man om vikten av att den närmaste kretsen känner igen behov av hjälp tillräckli­gt tidigt, och att de som behöver hjälp får den hjälp de behöver så fort som möjligt. Det lönar sig alltid, poängterar polisen, att tala om sina problem.

Man undrar ändå vem som har förmågan att se tidiga varningste­cken inför en tragedi som den i Borgå.

Dådet väckte en diskussion också i ÖN:s redaktion. Vi har skrivit om problemen inom socialen i Borgå, och att personalen är överarbeta­d. Som en i personalen säger till ÖN: "Det blir bara värre hela tiden. Folk är sjukskrivn­a, folk söker sig bort, inte för att göra karriär utan för att de helt enkelt inte längre står ut. Nya kommer i stället och slutar efter en kort tid".

Det är väldigt byråkratis­ka processer som spökar här. Den som jobbar med barn och familjer får i och med kommunförs­öket också ansvara för familjens föräldrars sysselsätt­ning. En anonym socialarbe­tare: "Vi hinner inte sätta oss in i alla problem, många blir hängande alltför länge. Vi har bytt så många anställda och de nya orkar ännu, ett tag. Men vad händer sedan?".

Att vi lever i konstiga tider – en global pandemi – har också lett till mera arbete för socialen. Vissa klarar läget sämre än andra, och det utmynnar i svåra tider för många familjer.

Det är lockande att dra en röd linje mellan bristande resurser och dådet i Borgå, men det är naturligtv­is inte så enkelt. Det är inte sagt att bättre resurser hade förhindrat tragedin. Skulle oddsen ha blivit bättre? Möjligen, men socialen måste först ens ha kommit i kontakt med familjen. Men kanske nästa tragedi kunde förhindras.

Polisens råd är oavsett det rätta: Tala med någon om du har suicidala eller andra nattsvarta tankar.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland