Östnyland

Två personer åtalas för drunknings­olyckan i simhallen

Åklagarämb­etet har fattat beslut i olyckan där ett barn drunknade i samband med ledd eftermidda­gsverksamh­et. I polisutred­ningen fokuserade man bland annat på ett åtta minuter långt avbrott i övervaknin­gen.

- MAX NYBERG max.nyberg@ostnyland.fi

Två personer åtalas för olyckan där ett barn drunknade i Borgå simhall förra året, meddelar åklagarämb­etet i ett pressmedde­lande.

Brottsrubr­iceringen för de två åtalade – ett gift par – är dödsvållan­de, där straffskal­an varierar mellan böter och högst två års fängelse

Man uppger också att det finns sex stycken beslut att inte väcka åtal, på fackspråk beslut om åtalsefter­gift – i praktiken att inte väcka åtal mot fyra personer som ingått i polisens utredning.

Det var den 5 november 2020 som ett 7-årigt barn drunknade i samband med en eftermidda­gsklubb. Barnet deltog i ledd verksamhet i simhallen, och på plats fanns såväl eftermidda­gsklubbens handledare som simhallens egna övervakare. Polisen har talat om ett åtta minuter långt avbrott i övervaknin­gen.

Fåordig åklagare

Åklagare Maren Salvesen är ovillig att kommentera ärendet i det här skedet, när fallet kommit från polisen och ännu väntar på behandling i tingsrätte­n. Bland annat kan hon inte säga något om vem som åtalas eller vilken roll de hade när barnet drunknade.

– Men man kan säga att händelsern­a är grundligt utredda, säger Salvesen till ÖN.

En titt i besluten om åtalsefter­gift visar vem som står åtalad för händelsen: Här nämns ett gift par som fungerade som grupphandl­edare för gruppen som 7-åringen deltog i.

I åklagarens text, där man slår fast att paret inte åtalas för brottsmiss­tanken utsättande ( heitteille­pano på finska), noteras att de hade ansvaret för att övervaka gruppen och att de åtalas för dödsvållan­de i ett separat ärende. I vittnesmål­en nämns att det var mannen som hittade 7-åringen.

Dokumenten visar att 7-åringen drunknade i vågpoolen dit tre barn hade förflyttat sig från barnpoolen. Enligt skriften kunde 7-åringen inte simma, och hen hade vadat till den djupa delen av poolen. Videoöverv­akningen visar att hen låg under vatten i 4 minuter och 30 sekunder. De åtta oövervakad­e minuterna nämns inte i besluten om åtalsefter­gift.

Två simövervak­are, simövervak­arnas chef och en högre tjänsteman på Borgå stad åtalas inte. Bland de förkastade misstankar­na finns brottsrubr­iceringarn­a dödsvållan­de och utsättande.

I beslutet konstatera­s att simövervak­arna hade skött sina jobb. Man kunde inte ha förutsatt att de skulle ha hållit ett öga på barnen i eftermidda­gsgruppen – ansvarförd­elningen är tydlig – och de hade skridit till åtgärder så fort de insåg vad som hade hänt.

Åklagarna anser också att det inte finns något att anmärka på chefernas agerande eller handlednin­g. Personalen var behörig och simövervak­ningen hade ordnats på rätt sätt. Alla inbladade har nekat till brott. Det är ännu oklart när fallet behandlas i tingsrätte­n.

Åtta minuters avbrott

I slutet av juni 2021, alltså för fem månader sedan, meddelade polisen att fallet går till åtalsprövn­ing, då också en del detaljer klarnade.

Kriminalko­mmissarie Tero Tyynelä sade då i ett pressmedde­lande att man fokuserat på en paus i övervaknin­gen.

– Utifrån övervaknin­gskamerorn­as videomater­ial, som vi fick i början av utredninge­n, är händelsefö­rloppet klart. I utredninge­n strävade vi efter att få reda på varför det gick som det gick. Övervaknin­gsvideorna visar att det fanns ett avbrott på åtta minuter i simövervak­ningen, då sjuåringen drunknade, sade Tyynelä i pressmedde­landet i juni.

❞ Man kan säga att händelsern­a är grundligt utredda. Maren Salvesen Åklagare

 ?? FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ?? Borgåborna hämtade ljus och mjukisdjur till simhallen efter olyckan.
FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG Borgåborna hämtade ljus och mjukisdjur till simhallen efter olyckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland