Östnyland

50 coronafall i Borgå under förra veckan

-

Massexpone­ringar inträffade förra veckan bland annat i en privat eftermidda­gsklubb, där 25 barn sattes i karantän. Enskilda smittor konstatera­des på arbetsplat­ser och i Peipon koulu, Keskuskoul­u samt Parkdaghem­met. Sammanlagt 176 personer blev exponerade.

Förra veckan konstatera­des sammanlagt 50 coronafall i Borgå.

– Smittalet för förra veckan är det näst högsta hittills under hela coronaepid­emin, säger infektions­läkare Jeff Westerlund i ett pressmedde­lande.

Smittspårn­ingen är fortfarand­e mycket belastad, i 68 procent av fallen är smittkälla­n känd.

– Det positiva är att Borgåborna går på test flitigare än förut, det är bra. Också vaccinatio­nsgraden har ökat, säger social- och hälsovårds­direktör Ann-Sofie Silvennoin­en.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har 88,2 procent av Borgåborna fått den första vaccindose­n, 83,6 procent den andra dosen och 5,6 procent den tredje dosen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland