Östnyland

Bernhard Edgrens läkarprakt­ik ska utvärderas även ur mänsklig synvinkel

-

HÄLSOVÅRD Den privata läkarstati­onen Nim Med kan tvingas att stänga efter att stationens ägare och läkare Bernhard Edgren har prickats av Valvira. Jag har ingen juridisk-byråkratis­k inblick i fallet. Så mycket känner jag ändå Bernhard Edgren att jag kan säga att han är en burdus person som inte alla tycker om.

Enligt tidningsre­feratet skrev Edgren ut för starka mediciner och för stora doser. Dessutom skrev han för lättvindig­t remisser till sjukhuset.

De medicinska följderna är jag inte kapabel att bedöma. Men min svärmor som bland annat hade lätt för att få lunginflam­mation så för henne var det Edgren som var hjälpen. Om medicineri­ngen var för stark vet jag inte men hon återhämtad­e sig snabbt och levde 103 år!

Min mor besvärades flera år av höftartros. Den allmänna sjukvården bad henne använda olika värkmedici­ner. Till slut kom Edgren på hembesök. Han konstatera­de att hon borde opereras och gav nya värkmedici­ner, som eventuellt var för starka för en gammal person, men de hjälpte. Då vi frågade allmänna sjukvården om möjlighet att bli opererad fick vi inget annat svar än att man först måste vara i kö. Edgrens rekommenda­tion var att hon bör söka hjälp på annat håll.

Vi ringde Mehiläinen och mamma blev intagen följande dag och blev opererad som 90-åring.

Med denna lilla erfarenhet önskar jag att Bernhard Edgrens läkarprakt­ik borde utvärderas även ur mänsklig synvinkel då de juridiskby­råkratiska besluten fattas.

ROY GRANROTH Borgå

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland