Östnyland

Sjukhuset bör informera om Nim Med-anmälan

-

HÄLSOVÅRD Borgåborna har den senaste veckan informerat­s via lokaltidni­ngarna att Valviras beslut betyder att Nim Meds läkarstati­on möjligtvis kommer att läggas ner.

Enligt uppgifter i tidningarn­a är det Borgå sjukhus som har anmält Nim Med till Valvira, om jag uppfattat saken rätt. Nu bör nog sjukhusets direktör träda fram och informera om det är sjukhusets styrelse som fattat beslut om att anmäla, eller om det är andra i förvaltnin­gen som har beslutat.

Det är mycket viktigt för alla läsare att få klart varför detta har blivit aktuellt. Finns det politiska orsaker, som hänger ihop med områdesval­et den 23 januari 2022?

Om samarbete inte fungerar bör nog detta ordnas via förhandlin­gar och inte genom att anmäla till Valvira. Är detta sjukhusets målsättnin­g inom hälsovårde­n i Borgå.

BENGT DAHLQVIST Pensionär 86 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland