Östnyland

Mild början – men november fick ett vintrigt slut

November såg i början ut att bli lika mild som i fjol men mot slutet blev månaden kall och som avrundning fick vi ett lätt snötäcke den sista november.

- EGIL GREEN redaktion@ostnyland.fi

Medeltempe­raturen +1,8 grader är 0,6 grader högre än i genomsnitt, men det är bara en del av sanningen. För ännu den 15 november var snittemper­aturen 4,4 värmegrade­r, men den allt kallare väderleken i synnerhet från och med den 20 november fick månadens senare hälft att uppvisa en medeltempe­ratur på bara –0,7 grader.

Som jämförelse kan nämnas att november förra året hade en medeltempe­ratur på +4,5 grader och hösten som helhet var rekordmild. Mildaste november upplevde vi 2000 med en genomsnitt­stemperatu­r på 4,9 grader. Kallast var november 1993 med –3,7 grader i medeltal.

Nattempera­turer på under 0 grader började förekomma efter den första veckan i november men det skärpte till ordentligt först den 22 november då temperatur­en gick ned till 6 köldgrader.

Som kallast var det den 30 november med 9 köldgrader. Mildast hade vi månadens första dag med en temperatur på +11 grader.

Tidig snö

Hösten är mulen överlag och november har normalt vackert för 24 procent, vilket också var fallet i år. Men det har också förekommit synnerlige­n mulna november månader som 2016, 2014 och 2009 då procenten för klart och soligt väder blev 10, 5 respektive 11.

Vackrast å sin sida var det i november 1994 och 1998 med 41 samt 40 procent. Från år 2000 framåt är november 2004 med 36 procent soligt och klart väder vackrast. Dagarna med minst 75 procent vackert väder räknades i år till 2 och inföll den 1 och 2 november. De helt mulna dagarna var 10 till antalet.

Nederbörds­dagarna uppgick till 17 och regnmängde­n till 56 millimeter. Snö föll det två gånger, till först den 23 november men den snön stannade inte kvar ens ett dygn. Andra gången var marken vit den 30 november och med beaktande av att temperatur­en nu är betydligt lägre ligger snön sannolikt kvar en tid, om det inte rentav är den 30 november som bildar datum för det bestående snötäcket.

Senast vi fick bestående snötäcke i november räknat från år 2000 är åren 2001 (23.11.), år 2002 (8.11.), år 2010 (17.11.), år 2012 (28.11.) som alltså är senaste gången det hände. Bestående

snö är rätt ovanligt i november för under samma tidsperiod har den bestående snön kommit efter nyår 11 gånger, bl.a. i fjol då det blev bestående snö den 2 januari 2021.

Normal hösttemper­atur

Höstens medeltempe­ratur stannade på 6,6 grader (6,2 normalt). September var med 9,7 grader den kallaste på 20 år medan oktober med 8,4 grader var ovanligt mild och november ungefär som normalt. Ytterlighe­terna tog ut varandra. I fjol var höstens medeltempe­ratur rekordhöga 8,9 grader.

Hösten var vacker för 27 procent, normalvärd­et är 35 procent. I september var det vackert för 31, i oktober för 24 och i november för 24 procent. Förra året var hösten vackrare, då var procenttal­et 32.

Dagarna med nederbörd under hösten är normalt 50 stycken. Denna höst blev de endast 39. September hade 8, oktober 14 och november 17 nederbörds­dagar.

 ?? FOTO: EGIL GREEN ?? ■ Den 27 november fick Borgå å ett tunt istäcke. I fonden går snökanorna för fullt i Kokonbacke­n. Ett första skidspår i Kokonterrä­ngen öppnades den 30 november.
FOTO: EGIL GREEN ■ Den 27 november fick Borgå å ett tunt istäcke. I fonden går snökanorna för fullt i Kokonbacke­n. Ett första skidspår i Kokonterrä­ngen öppnades den 30 november.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland