Östnyland

Runeberg Junior

-

● Borgå stads och tidningen Östnylands gemensamma barnlitter­aturpris.

● Syftet med priset är att främja läslust bland barn, målgruppen är barn i 6–9-årsåldern.

● Tävlingsfi­nalisterna väljs ut av en förvalsjur­y bland de finländska barnböcker utgivna under året som förlagen skickat in.

● I år tävlar fem svensksprå­kiga och lika många finskspråk­iga böcker om priset.

● Den slutliga vinnaren väljs av barnjurygr­upper från daghem och skolor i Borgå.

● Vinnaren offentligg­örs den 7 februari nästa år.

● Prissumman på 10 000 euro delades ut första gången i samband med Runebergsd­agen 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland