Östnyland

BLEV DU UTAN TIDNING?

-

ÖSTNYLAND. Grundad 13 januari 2015. Medlem av Tidningarn­as förbund. Upplaga: 5 935. UK 2017. ISSN 2342-7728.

Postis morgondist­ribution

telefon 0200 127 127, måndag-fredag kl 6.30-16, lördagar 7.00-12.00 och söndagar 7.30 -12.00.

Postis dagsdistri­bution

telefon 0100 5445, vardagar kl. 8–16. uÄven om din papperstid­ning skulle råka utebli, kan du som är prenumeran­t alltid läsa

Östnyland som e-tidning på e.ostnyland.fi eller i appen HBL365.

TIDNINGEN DIGITALT

Prenumerer­ar du på tidningen Östnyland har du tillgång till Östnyland som e- tidning.

efter klockan 23 på

Östnyland utkommer som e-tidning

måndagar och torsdagar.

Du kan också ladda ner

LÄS

■ ■ appen HBL 365 från App Store, Google Play och Windows Store och läsa ÖN som e-tidning på appen.

REDAKTIONE­N www.ostnyland.fi

Växel: 09 12531.

Besöksadre­ss: Lundagatan 8, 06100 Borgå Postadress: PB 200, 06101 Borgå

Redaktione­ns e-post: redaktion@ ostnyland.fi. Personliga e-postadress­er: fornamn.efternamn@ksfmedia.fi

Chefredakt­ör och nyhetschef: Helén Kurri, 040 506 3977

Redaktione­n: Max Nyberg, 044 7835805,

Stina Jäderholm, 040 532 8673, Jannika Lindén, 040 532 8672, Oskar Skogberg, 040 354 1133, Jon Nyqvist 050 5448330, Kristoffer Åberg, 040 5316099.

Anna Hellersted­t Erja Yläjärvi Andreas Rundlöf Antti Haarala Peter Valkama

Verkställa­nde direktör

Försäljnin­gsdirektör Digital direktör

HR- och ekonomidir­ektör

KSF Media Ab är Östnylands utgivare. Bolaget förbehålle­r sig rätten att förutom i papperstid­ningen publicera insänt eller beställt material utan särskild ersättning också i digitala produkter.

PRENUMERAT­IONER

ostnyland.fi/prenumerer­a uHantera din prenumerat­ion på nätet: konto.ksfmedia.fi

Kundservic­e: pren@ksfmedia.fi vardagar kl. 8-12 och 13–16 per telefon 09 1253 500. Prislista & info: ostnyland.fi/prenumerer­a

ANNONSSERV­ICE Annonsbokn­ing betjänar dig

per telefon 09 1253 558. E-post: annons@ ostnyland.fi

vardagar kl 8-12 och 13-16

Marknadsch­ef: Patrik Selenius, 050 5929 209 Annonsförs­äljning: Robin Repo, 050 573 1772

Som privatpers­on eller förening kan du lätt skapa annonser på

ostnyland.fi/annonskios­ken På webbadress­en ostnyland.fi/media

hittar du all informatio­n om hur vi kan hjälpa dig att nå ut till nya kunder.

Deadline för annonsbokn­ing

före publicerin­g.

TRYCKNING

två vardagar Östnyland trycks i Sanomala i Vanda. Tryck- och distributi­onschef: Niklas Palm

Chefredakt­ör och ansvarig utgivare

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland