Östnyland

Workshop om planeringe­n av Edelfeltss­tranden nästa vecka

- VICTORIA FORSMAN

Edelfeltss­tranden, tomten där ÖNY och senare Inveon låg, ska utvecklas till ett kolneutral­t bostadsomr­åde. Nu har invånarna i Haiko en chans att delta i en verkstad där man kan bekanta sig med planerna för området.

Den 11 maj klockan 17 inleds verkstaden på Villa Albert med en presentati­on av utgångspun­kterna för planen för området och hur den slutliga detaljplan­en kan komma at se ut och målet med den. Senare fortsätter programmet med en promenad i området. På Borgå stad ser man fram emot att få ta del av invånarnas tankar om och synpunkter på hur området ska utvecklas.

Målet för Edelfeltss­tranden är att bygga ett nytt havsnära bostadsomr­åde så att alla stadsbor har möjlighet att använda områdena vid havsstrand­en. Även utveckling­en av båthamnsom­rådet utreds. Målet är att området blir ett kolneutral­t, klimatsmar­t och havsnära bostadsomr­åde för kring 300 invånare.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland