Östnyland

Öppet diskussion­stillfälle

-

● Företaget Kiinteistö Oy Porvoon Leporanta bjuder in till diskussion om miljöåtgär­dstillstån­det för Metallstra­nden

● Under mötet behandlas hur man ska göra om skog till parkområde på fastlandet

● Mötet hålls torsdagen 12 maj klockan 18 på Valkomträs­kvägen 2.

❞ De har hittills inte varit så specifika, jag hoppas på att få mer detaljer. Kommer till exempel en skogsmaski­n slätkammar terrängen eller ska man bara snygga upp bland träden?

Teemu Peräkylä Ordförande för Valkom byaförenin­g

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland