Östnyland

De första spadtagen för nya räddningss­tationen

- JANNIKA LINDÉN jannika.linden@ostnyland.fi

Om ett drygt år öppnar den nya räddningss­tationen vid Oljevägen i Sibbo. Den första gropen är grävd och senast till hösten är markarbete­na klara och själva byggandet kan börja.

Arbetena med att bygga den nya räddningss­tationen på Oljevägen cirka 1,5 kilometer från Nickby centrum har börjat.

– Just nu håller man på att gräva de första groparna. Först byggs ett dagvattens­ystem för kvarteret och sedan gatan, säger byggingenj­ör Karolina Blomqvist som håller i trådarna för projektet.

Att det behövs en ny räddningss­tation i Nickby har varit klart redan flera år. Den gamla ligger mitt i Nickby, den är gammal och för liten. Den fyller inte heller dagens krav.

Det är Sibbo kommun som bygger stationen men räddningsv­erket, från och med början av nästa år östra Nylands välfärdsom­råde, hyr stationen av kommunen. Sibbo kommun äger tomten. Den nya stationen kommer att kosta omkring 8,8 moljoner euro och har en yta på drygt 2 000 kvadratmet­er. Fasaden blir i rött tegel.

På mötet i mars valdes entreprenö­r för bygget.

– Räddningss­tationen ska vara klar under 2023, men det går inte att säga exakt när. Situatione­n i världen just nu för med sig utmaningar bland annat för anskaffnin­g av material, säger Blomqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland