Östnyland

Räddningss­tationen i Sibbo

-

● Bruttoyta: 2090 kvadratmet­er (inkl. varma, halvvarma och kalla lokaler)

● Fasad: rött tegel

● Läge: vid Oljevägen, 1,5 km från Nickby centrum

● Kostnadsbe­räkning: 8 849 000 euro

● Finansieri­ngsmodell: fastighets­leasing

● Färdig: 2023

● Entreprenö­r: Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland