Östnyland

Kommunen satsar igen på bussar till storskogen

-

Sibbo storskogs Hop-On HopOff-buss skjutsar igen vandrare till Sibbo storskogs nationalpa­rk.

Också den här säsongen kan man åka till Sibbo storskogs nationalpa­rk på Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss, meddelar kommunen.

Bussen börja köra på lördag och skjutsar besökare till nationalpa­rken på veckoslute­n under hela sommarsäso­ngen. Rutten går lördagar och söndagar mellan den 7 maj och den 30 september.

Bussrutten har förnyats. Det är nu möjligt att ta sig till bussrutten också från Mellungsba­cka metrostati­on, eftersom rutten går från Dickursby via Sibbo till Mellungsba­cka. Antalet hållplatse­r är tio.

Innan busskoncep­tet lanserades har det varit besvärligt att ta sig till Sibbo storskog utan egen bil. Samtidigt har allt flera besökare också medfört att parkerings­platserna ibland tagit slut, vilket har lett till parkerings­kaos.

En enkelbilje­tt är 2 euro, och barn under 7 år reser gratis.

"Sibbo storskogs nationalpa­rk är en blandning av vildmark och traditions­landskap. Nästan alla arter av skogsdäggd­jur och fåglar i södra Finland finns i parken. Sibbo storskog har namn om sig som Finlands skogigaste skog", skriver kommunen i pressmedde­landet.

Nationalpa­rken har ett flertal markerade leder för både erfarna och mindre erfarna vandrare.

Mera informatio­n hittas på www.sipoo.fi/sv/hoponhopof­f.

 ?? FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ?? ■ Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss skjutsar igen vandrare till Sibbo storskogs nationalpa­rk.
FOTO: ARKIV/KRISTOFFER ÅBERG ■ Sibbo storskogs Hop-On Hop-Off-buss skjutsar igen vandrare till Sibbo storskogs nationalpa­rk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland