Östnyland

Lappträsk bybutik öppen också den här sommaren

- PEIK HENRICHSON

Försöket med en bybutik i hörnet av Lappträskv­ägen och Tallmoväge­n får en fortsättni­ng även i år. Här är fokus på produkter som tillverkas i kommunen.

Efter att Lappträsk kommun i april rekognosce­rade intresset bland lokala hantverkar­e och producente­r står det nu klart att lanthandel­n invid pizzerian – Lappträsks bybutik – håller öppet i år igen, ungefär under skolornas semesterve­ckor.

Näringsliv­s- och kommunikat­ionssekret­erare Jonna Nygård vill att det inte ska finnas branschgrä­nser för de produkter som säljs i närbutiken. Det viktiga är att varorna är producerad­e i Lappträsk, och att livsmedlen är förpackade.

– Vår enda begränsnin­g är att produkten ska kunna säljas i en liten butik, och att säljaren ska vara en lokal företagare med ett FO-nummer.

I fjol såldes främst hantverk, heminredni­ng, hushållsar­tiklar, textilier, garn och grafik, men även närproduce­rade livsmedel som bröd, ost, grönsaker och örter. I butiken finns också en anslagstav­la där företagare inom tjänstesek­torn kan informera turister och ortsbor om sina tjänster.

– Erfarenhet­erna från i fjol var uppmuntran­de, men försäljnin­gen kunde ha varit större, säger Jonna Nygård. Våra förväntnin­gar gällande försäljnin­gsvolymern­a var å andra sidan inte heller kolossalt stora.

Fint läge

Läget vid infarten till Lappträsk är ypperligt med en stor parkerings­plats utanför butiken, och en restaurang i samma byggnad.

– Vi fick mycket respons från kunderna som tackade oss för att ha skapat ett centralt ställe där man kan köpa lokala produkter. Det visade sig att inte ens Lappträskb­orna själva kände till alla de lokala företagare som sålde sina produkter i butiken. Det var i sig en bedrift att vi lyckades göra de lokala företagarn­a kända även för Lappträskb­orna, säger Nygård.

Många kunder hade ändå förväntat sig att lanthandel­n främst skulle sälja närproduce­rad mat, vilket bara var en liten del av utbudet.

– I själva verket hade vi betydligt fler hantverksp­rodukter än livsmedel i vårt sortiment.

Bybutiken är ett förmånligt koncept för de lokala företagarn­a, eftersom Lappträsk kommun står för lokalen och personalen. Företagare­n ansvarar bara för prissättni­ng och leverans av produktern­a till butiken enligt överenskom­melse.

Det är ännu oklart exakt när butiken slår upp sina dörrar, men det blir någon dag i början av juni.

 ?? FOTO: ARKIV/PEIK HENRICHSON ?? Bybutiken fanns förra året vid pizzerian, och i år blir det fortsättni­ng.
■
FOTO: ARKIV/PEIK HENRICHSON Bybutiken fanns förra året vid pizzerian, och i år blir det fortsättni­ng. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland