Östnyland

Staden snyggas upp för våren

-

Våren, och den bara marken, avslöjar skräp och skador som uppstått under vintern, vilket sysselsätt­er Borgå stads personal. Därför påminner staden om att plocka upp efter sina hundar och att slänga skräp i sopkorgar.

Den som vill göra något på eget bevåg kan ordna talko i stadens allmänna grönområde­n. På talkot kan man till exempel bekämpa främmande arter, plocka skräp från skogsdunga­r och vägrenar eller kratta i de byggda grönområde­na.

Den som vill att städen hämtar skräpet ska göra en anmälan i etjänsten senast två veckor före det planerade talkot.

– Skräp kan också plockas utan talkoanmäl­an om stadens hjälp inte behövs, konstatera­r Inkeri Tarkiainen, ansvarig trädgårdsm­ästare, i pressmedde­landet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland