Östnyland

Polisen om Brändögiss­lan: Pojken hotades med vapen och bands fast i ett träd i Sibbo

- ANNA SVARTSTRÖM anna.svartstrom@ksfmedia.fi

54-åringen hotade den 9-åriga pojken med vapen och tvingade in honom i sin bil. Pojken var fastbunden med buntband men kunde fly och hittades vid en väg i Sibbo. Helsingfor­spolisen har nu gett mer informatio­n om hur det ska ha gått till då en man misstänks ha tagit ett barn som gisslan på Brändö.

En 54-årig man häktades för en dryg vecka sedan misstänkt för tagande av gisslan i Helsingfor­sstadsdele­n Brändö. Offret är en 9-årig pojke. Polisen säger sig nu ha en bild av hur de dramatiska händelsern­a gått till.

Pojken har berättat för polisen att 54-åringen hotade honom med vapen och tvingade in honom i en bil. Barnet var på väg från hemmet till skolan, och bilen stod parkerad vid vägrenen.

Mannen körde sedan bort från Brändö och ska senare ha stannat för att binda fast pojken med buntband, och täckte samtidigt över hans ansikte med tyg och tejp.

Polisen har i sin utredning kommit fram till att den misstänkta personen körde till Sibbo och lämnade pojken i skogen. Där band han fast barnet i ett träd, skriver polisen i ett pressmedde­lande på onsdagen.

När 54-åringen åkte ifrån platsen lyckades barnet komma loss trots buntbanden och tog sig till en intilligga­nde väg där en utomståend­e person hittade honom. Det skedde vid 13-tiden. Pojken försvann lite i 9 på morgonen.

Enligt kriminalko­mmissarie Marko Forss verkar det som att pojken inte var fastbunden i skogen en särskilt lång tid. Innan det hade den misstänkta gärningspe­rsonen åkt runt med pojken i bilen.

Forss berömmer pojken, inte minst med tanke på hans unga ålder.

– Han har handlat exceptione­llt modigt och handlingsk­raftigt. Det har varit en skrämmande situation, som säkert för många vuxna också skulle kännas rå, men han har inte blivit paralysera­d utan agerat och kommit loss och fått hjälp, säger Forss.

Det finns i alla fall ännu inga ögonvittne­n till kapningen. Polisen har heller inte kommit över vapnet.

Forss säger att 9-åringen kunnat redogöra för händelsefö­rloppet tydligt och konsekvent och så att uppgiftern­a stämmer överens med det som polisen hittills fått fram under förundersö­kningen.

"Ekonomisk vinning"

Den misstänkta mannen nekar att han skulle ha gjort sig skyldig till gärningen och har inte heller velat berätta för polisen om det skedda. Han greps några timmar senare den aktuella fredagseft­ermiddagen. Marko Forss vill inte uppge hur det gick till.

Polisen misstänker att mannen agerat planerat och haft ekonomisk vinning som sitt motiv. Föräldrarn­a fick, strax efter att pojken tagits som gisslan, ett utpressnin­gsmeddelan­de. Det skickades från pojkens telefon.

– Det handlar inte om en slumpmässi­g kidnappnin­g från gatan utan den misstänkta har enligt våra uppgifter planerat detta och med avsikt att rikta gärningen mot just denna pojke.

Någon lösensumma har inte betalats, enligt Forss.

HBL har tidigare skrivit att den häktade 54-åringen har en lång brottshist­oria med bland annat dråp och flera bedrägerie­r på sitt konto.

Ytterst ovanligt fall

Händelsen är mycket ovanlig påpekar Marko Forss. Det finns fall där barn har lockats in i en bil för att kanske utsättas för sexualbrot­t, och ibland sker bortförand­e av barn i vårdnadstv­ister.

– Men nu handlar det om en helt utomståend­e person som misstänks ha tagit barnet som gisslan mitt på dagen, eller på morgonen, på väg till skolan. Jag påstår inte att det är det första fallet i Finland, men inte finns det många av dem.

Det inträffade har väckt mycket diskussion. Forss säger sig förstå att folk kan känna en oro och känsla av otrygghet, och kanske mer ju närmare händelsepl­atsen man bor.

– Men utifrån detta fall skulle jag inte dra slutsatser om att det är här ett fenomen som skulle bli mer allmänt. Det finns inget som skulle tyda på en ökad risk för att falla offer för ett brott som detta.

Polisen efterlyser fortsatt tips om den gråa Mercedes Benz-bil som mannen ska ha rört sig med. Nu intressera­r observatio­ner från östra Helsingfor­s och Sibbo mellan klockan 9 och 15 fredagen den 22 april.

Mannen ska ha burit en gul jacka av arbetstyp, som han senare böt till en annan. Observatio­ner om detta samt om en blå ryggsäck som stulits från pojken önskas också.

Förundersö­kningen fortsätter. Tid att väcka åtal finns till juli.

 ?? FOTO: LEIF WECKSTRÖM ?? ■ Kidnappnin­gen av en 9-årig pojke i Brändö för en dryg vecka sedan har väckt stor uppståndel­se. Nu presentera­r polisen ny informatio­n om fallet. Huset på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra.
FOTO: LEIF WECKSTRÖM ■ Kidnappnin­gen av en 9-årig pojke i Brändö för en dryg vecka sedan har väckt stor uppståndel­se. Nu presentera­r polisen ny informatio­n om fallet. Huset på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra.
 ?? FOTO: POLISEN ?? ■ Den man som häktats som misstänkt för gärningen rörde sig med en sådan här Mercedes Benz-bil. Polisen vill gärna ha observatio­ner om bilen som rörde sig i Östra Helsingfor­s och Sibbo fredagen den 22 april.
FOTO: POLISEN ■ Den man som häktats som misstänkt för gärningen rörde sig med en sådan här Mercedes Benz-bil. Polisen vill gärna ha observatio­ner om bilen som rörde sig i Östra Helsingfor­s och Sibbo fredagen den 22 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland