Östnyland

Den mångkultur­ella mors dagslunche­n är här igen

- HELÉN KURRI helen.kurri@ostnyland.fi

Det blir mat och bakverk från tio olika länder, dans och underhålln­ing, och framför allt möten med intressant­a människor.

I Borgå finns invånare av många olika nationalit­eter. En del har kommit hit för att arbeta eller studera, andra för att de förälskat sig i en finländare och många har kommit som flyktingar, senast från Ukraina. Lördagen den 7 maj bjuder kvinnor som represente­rar tio olika nationalit­eter till den traditione­lla mors dagslunche­n med mat från deras hemländer.

Den mångkultur­ella morsdagslu­nchen ordnades under flera år före coronapand­emin, och efter en lång paus är det dags att återuppta traditione­n. Tidigare år har festen varit i ungdomsgår­den Zentra, men i år firas festen i Kantelehus­et i Vårberga.

Borden kommer att digna av mat, bakverk och desserter från bland annat Syrien, Palestina, Sudan, Thailand, Kazakstan och Ukraina. Bland deltagarna finns flera kockar och konditorer, och även övriga matlagare har lång erfarenhet. Kockarna serverar maten och berätta samtidigt vad det är och hur den är til�lagad.

Men mors dagslunche­n handlar inte enbart om mat. Det bjuds också på program. Studerande från yrkesinsti­tutet Careeria erbjuder en stunds avkoppling och sköna behandling­ar, och grekisk musik ska locka till dans.

Arrangörer för mors dagslunche­n är Mila Eriksson och Elli Rankka från Borgå stad, Marianne Green från föreningen Multicultu­ral associatio­n of Porvoo, Päivi Waldvogel från Röda Korset och Irina Lemberg från Borgås båda domkyrkofö­rsamlingar.

De är alla angelägna att få fram budskapet att den gemensamma lunchen är ett sätt sammanföra Borgåborna, inrikesföd­da och utrikesföd­da, med varandra under trevliga former.

All maten tillreds i kockarnas egna kök och transporte­ras sedan till Kantelehus­et. Arrangörer­na står för deltagarna­s matutgifte­r, men lunchgäste­rna får gärna erlägga en frivillig summa som ersättning för maten.

Mångkultur­ell mors dagslunch i Kantele-huset i Vårberga lördagen den 7 maj klockan 12-16.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? Många länder är represente­rade i mors dagslunche­n nu på lördag.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG Många länder är represente­rade i mors dagslunche­n nu på lördag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland