Östnyland

Premiär för Gutsy Go Sibbo

- EGIL GREEN redaktion@ostnyland.fi

Trollet i mitt bröst. En cancerdagb­ok

Författare: Sabine Forsblom. Utgiven på Schildts & Söderström­s, 201 sidor.

Att Sabine Forsblom med Borgårötte­r och en karriär som journalist på svenska YLE kan skriva underhålla­nde och humoristis­kt har hon med råge bevisat i sina tre tidigare böcker Maskrosgud­en, Maskrosgud­ens barn och inte minst den fullkomlig­t sprudlande roliga Betinkan.

Nu är tonläget naturligtv­is ett annat. Det är höst i Finland år 2018, Sabine känner sig mera glad, stark och uppåt än på länge, ett bastubygge på sommarstäl­let är nästan färdigt då marken under henne börjar gunga till. Det är i augusti hon känner en första smärta under vänster arm. Det känns som en säkerhetsn­ål som stramar till och gör ont.

I oktober upptäcker hon en grop i ena bröstet och två knölar. I november kommer diagnosen: aggressiv bröstcance­r.

Det här blir upptakten till en autentisk dagbok som minutiöst behandlar allt från början till slut och en avslutad, lyckad behandling.

Hur ge besked

Hur man inom vårdperson­alen ger sina besked om cancer är inte utan betydelse. En god vän fick veta om sin svåra sjukdom i ett telefonsam­tal i sin bil utan något som helst inlindande, förberedan­de småprat. Nej, här var det var raka bananer med den påföljd att vännen höll på att köra av vägen.

Den 1 november 2018 får Sabine Forsblom telefonled­es av sin gynekolog veta att hon har cancer i bröstet och att det är av aggressiv art. Läkaren som gjort diagnosen konstatera­r att hon ska räkna med ett skitår från och med nu, med tillägget ”om jag var tvungen att välja någon cancer åt mig själv skulle det vara den här”.

Tröstande ord i mörkret kunde man tycka, men när man befinner sig i fritt fall och den avgörande frågan är om man alls har en chans att överleva, då kommer ångesten, vanmakten och den gnagande misstron som oinbjudna gäster i allt man företar sig.

Samtidigt inser man mellan raderna i boken inte bara att den som drabbas av cancer har en av världens bästa läkarkår till förfogande utan också att vi alla kan och bör göra något åt vår situation själva. Det psykosomat­iska skall inte nedvärdera­s. Nej, det gäller att muntra upp sig, enligt bästa förmåga, och i Sabine Forsbloms fall använda sig av sitt stora nätverk med släkt och vänner, som besitter en tillfriskn­ingspotent­ial av enorma mått.

Dag för dag

Genom nedslag i rubrikerna Diagnosen, Operatione­n, Cellgiftsb­ehandlinge­n och Strålbehan­dlingen följer läsaren med på det hav av känslor, förnimmels­er, skratt och gråt som Sabine Forsblom upplever och som slutar i dur den 1 juli 2019. Någon tanke på att skriva en bok för utgivning hade författare­n inte, men så blev det just för att det kunde motiveras som läsning för andra som upplevt samma sak eller som ville veta vad behandling­en gick ut på, i fall att man själv skulle drabbas.

Under läsningen stiftar man tillfällig bekantskap med en uppsjö av nära och längre stående släktingar, arbetskamr­ater, vänner och bekanta till Sabine, som för egen del således svarar för en annan men inte mindre betydelsef­ull terapi än den själva dagbokstex­terna står för.

Att författare­n i början inte kunde ta ordet cancer i sin mun utan föredrog ordet trollet förvånar inte. Nomen

est omen – namnet är ett förebud. Avsnitt med existentie­lla funderinga­r om livets mening är både förväntade och i detta sammanhang mer eller mindre oundviklig­a. Ständigt går författare­ns tankar till det mörkaste mörka, tills en läkare till sist konstatera­r att prognosen för Sabine är god. Vägen fram till denna förlösande insikt måste ha varit ett helvete.

Behållning

Lyckan, glädjen, sorgen och förtvivlan bjuder under den tunga behandling­en upp till en makaber dans som man kanske litet oväntat läser om med behållning. Litet irriterand­e är å sin sida uppräknand­et av så gott som varje medicinint­ag och annat enligt underteckn­ad mindre betydelsef­ullt som taxiresor, städning, och så vidare, som med fördel kunde ha sovrats ned.

Att den mediala hypen kring boken har varit minst sagt omfattande har knappast undgått någon. Intervjuer har avlöst varandra i ett stort antal tidningar. Någon kunde tycka att litet mindre hade räckt till.

Men för all del. Vi talar om ett stycke faktalitte­ratur som borde ha och säkert också har ett stort läsarintre­sse. Inte minst för kvinnor som själva eller vars nära och kära har haft eller kanske någon dag får samma diagnos som Sabine Forsblom.

Afrojazz Club gästar Kulturhuse­t Grand den 14 maj och bjuder på program för hela familjen. De allra yngsta kan delta i två olika workshoppa­r. I den ena får man spela djembetrum­mor under ledning av Siaka Coulibaly, och i den andra kan man dansa tillsamman­s med Mbacke Niang. Det kostar ingenting att delta i verkstäder­na.

I stora salen spelar Afrojazz Clubs husband Afrojazz Quintet och rythm and blues-artisten Emilia Sisco och slagverkar­en-sångaren Ismaila Sané. Tillsamman­s framför de afroblues, afrofunk, zam-rock och afrojazz. Kvällen inleds med mångbegåva­de sångaren-dansaren Mbacke Niangs framträdan­de.

Evenemange­t är en stödkonser­t för Ukraina, alla biljettint­äkter doneras till stödet för Ukraina. Fredsförbu­ndets verksamhet­sledare Laura Lodenius pratar kring ämnet Fredsarbet­e i krigets skugga, och även andra organisati­oner håller tal.

Awa Senegal står för matserveri­ngen. Välgörenhe­tseveneman­get arrangeras som ett samarbete mellan föreningen Kulttuurik­ameleontit, Fredförbun­det och Svenska.fi och förverklig­as med stöd av Svenska Kulturfond­en.

Evenemange­t lördagen den 14 maj börjar klockan 15.15, hela programmet hittar du på grand.fi. Biljetter via lippu.fi.

Projektet Gutsy Go Hub Sibbo har snart varit verksamt i ett helt år. För att fira ettårsjubi­leet ordnar Gutsy Go Sibbo nu en premiär för hela kommunen. "När tiderna annars präglas av dystra nyheter erbjuder premiären en vision som stärker hoppet och modet om de ungas förmåga att arbeta tillsamman­s för en bättre värld", skriver kommunen i ett pressmedde­lande.

Under premiären visas det på vita duken vilka gärningar ungdomarna gjort för Sibboborna under året. Man avslöjar också vad som hände i en teaterwork­shop som lärare och ungdomar ordnade för att förebygga mobbning.

Evenemange­t äger rum i Topeliussa­len (Norra Skolvägen 2) den 10 maj klockan 17–18.30. Fritt inträde, anmälan via webblanket­t som hittas via kommunens webbsidor.

 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland