Östnyland

Bryggeribu­tik i Gumbostran­d

-

En ny bryggeribu­tik uppstår vid galleriet Konst & Form i Sibbo.

Den som har en fäbless för öl kan hålla ögonen öppna för en ny bryggeribu­tik i Gumbostran­d i Sibbo. Butiken Gumbostran­din panimopuot­i slår upp dörrarna invid galleriet Konst & Form den 13 maj.

Bakom butiken står MBH Breweries, som består av Malmgårds brygger och Saimaa Brewing Company.

Saken framkommer i ett pressmedde­lande från MBH Breweries.

"Vi har redan i några år drömt om att öppna en bryggeribu­tik i vår idylliska hemby", säger Emma Hartwall, försäljnin­gs- och marknadsfö­ringskoord­inator vid MBH Breweries, i pressmedde­landet.

Hon förklarar också Hartwallna­mnets relation till den kända bryggerijä­tten och MBH Breweries.

"Min farfar jobbade hela sitt liv vid Hartwalls bryggeri, och hans släktgren ville fortsätta i branschen när bryggeriet såldes. På det viset uppstod MBH Breweries".

Den nya butiken öppnas i byggnaden som döpts till Röda Huset, där också äldre generation­er Hartwall har haft verkstäder för handarbete.

Den nya bryggeribu­tiken slår upp dörrarna den 13 maj, varefter den håller öppet mellan onsdag och lördag under sommaren. I sortimente­t finns de två bryggerier­nas produkter som har mindre alkoholhal­t än 5,5 procent.

 ?? FOTO: GUMBOSTRAN­DIN PANIMOPUOT­I ?? ■ Emma Hartwall har redan länge drömt om en bryggeribu­tik vid släktens anläggning­ar i Gumbostran­d.
FOTO: GUMBOSTRAN­DIN PANIMOPUOT­I ■ Emma Hartwall har redan länge drömt om en bryggeribu­tik vid släktens anläggning­ar i Gumbostran­d.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland