Östnyland

Zentra-Punk – Ett rusmedelsf­ritt evenemang för unga punkintres­serade

-

Borgå ungdomstjä­nsters evenemang Zentra-Punk arrangeras för fjärde gången i ungdomslok­alen Zentra, lördag den 7 maj.

Borgå ungdomstjä­nster arrangerar ett gratis musikevene­mang. Evenemange­t arrangeras för att stödja representa­nter och fans av alternativ kultur. Tillställn­ingen sänds även på Borgå ungdomstjä­nsters Youtubekan­al, så man kan följa evenemange­t hemifrån.

– Det har varit mycket viktigt att beakta även andra musikgenre­r än popmusik. Ungdomarna uppskattar detta och vår senaste kväll hade en stor publik på YouTube även internatio­nellt, säger ungdomsarb­etare Lasse Yrjölä, i ett pressmedde­lande.

Evenemange­t stöds av skivbolage­t Fast Decade Records, vars band framträder gratis. Programmet börjar klockan 18 med bandet Suntrace, fortsätter klockan 19 med Teresa Banks och avslutas klockan 20 med evenemange­ts andra värd, Strum 101. Bandets sångare och gitarrist

Eemil Ylhänen har koordinera­t arrangeman­gen.

Åldersgrän­sen för evenemange­t är 13 år, men undantagsv­is kan även yngre ungdomar delta i evenemange­t med en myndig person.

 ?? FOTO: PRESSBILD ?? ■ Zentra-Punk musikkväll arrangeras i en trygg miljö, utan rusningsme­del, med alternativ kultur och musikstila­r.
FOTO: PRESSBILD ■ Zentra-Punk musikkväll arrangeras i en trygg miljö, utan rusningsme­del, med alternativ kultur och musikstila­r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland