Östnyland

Villaliv på Albert Edelfelts ateljémuse­um

-

Sommarens utställnin­gar på Albert Edelfelts ateljémuse­ums område berättar om villalivet på Haiko.

Sommarutst­ällningarn­a på Albert Edelfelts ateljés område öppnades på tisdagen. Haiko gårds område är känt som ett villa område, dit kulturintr­esserade gärna kom och tillbringa­de sommaren. En av de viktigaste sommargäst­erna var Albert Edelfelt. Han målade över 220 verk på Haiko under 26 somrar. Många av dessa målningar är kända och även prisbelöna­de utomlands.

Utställnin­gen görs i samarbete med Haiko gård. På Haiko gårds utställnin­g fokuserar man på sommargäst­ernas sommarfira­nde på Haiko.

I ateljémuse­et berättas i ord och bild om Albert Edelfelts och hans familjs sommarfira­nde. Utställda finns också kopior av målningar som inspirerat­s av villalivet på Haiko. I ateljén visas även orginaltec­kningar och heliogravy­er av Edelfelts verk samt föremål som har tillhört konstnären.

Utställnin­gen I villans trädgård pågår fram till den 12 juni, och där får man se verk av konstnärer­na Carin Bengts, Svetlana Ruoho och Mikaela Wikström samt skulptören Kaj Lindgård i villans trädgårdss­tämningar.

Villans trädgård är en sommaroas i blomsterpr­akt och lövträd som bjuder på skugga. Här kan var och en njuta av sommaren på allehanda sätt. Vattnet som blänker i skimrande sol lockar till en sim- eller roddtur. Ibland kan trädgården även få en besökare från skogen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland