Östnyland

Få unga satsar på hemmabered­skap

Hemmabered­skap har blivit ett aktuellt ämne efter att kriget bröt ut i Ukraina för tre månader sedan.

-

Glöm den dramatiska bilden av en knasboll som laddar upp sin bunker inför världens undergång.

Marthaförb­undet påminner om att det egentligen in- te borde vara något märkvärdig­t med att finländare ska klara sig i minst tre dygn utan myndighete­rnas hjälp.

Forskninge­n visar att speciellt unga stadsbor slarvar med hemmabered­skapen, vilket i sig inte är överraskan- de. Om man har växt upp i ett samhälle där allting har fungerat felfritt kan pratet om hemmabered­skap rent av kännas löjligt.

– ”Varför ska man måla fan på väggen” är något man ofta hör. Men de som har varit med om att till exempel vattnet är avstängt i några dagar uppfattar inte det som speciellt löjligt, säger Marika Danielsson från Martha- förbundet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland