Östnyland

Ofrivillig­t dödförklar­ad får ersättning

-

Det är mycket ovanligt att en levande person dödförklar­as i Finland, på Patientför­säkrings- centralen känner man inte till något motsva- rande som det som har hänt Rita Tackman. Någon patientska­da är det inte fråga om, men däremot kan Borgå stad, som arbetsgi- vare till den som gjort misstaget, betala ut en ersättning för sveda och värk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland