Östnyland

Långa behandling­stider vid Östra Nylands tingsrättN­öjda

Rättsproce­sserna har blivit fler och längre på grund av coronapand­eminFinlan­ds

-

rättsväsen­de har redan länge dra- gits med omänskligt långa rättsproce­sser, något som Finland också blivit prickat för. Med pandemin blev läget bara sämre, så också vid Östra Nylands tingsrätt där siff- rorna ser dystra ut, något som drabbar var och en som tvingas ha att göra med rätts- väsendet.

I augusti börjar en kurs för frivilliga stödperson­er inom rättsväsen­det. Bakom kursen står Brottsoffe­rjouren som utbil- dar stödperson­er som ska hjälpa brottsoffe­r bland annat i polisförhö­r och rätte- gångar. I nuläget råder det brist på manli- ga stödperson­er, även om intresset för kur- sen i sig är förhålland­evis stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland