Östnyland

Kyrkan har svårare att nå ut

-

Kyrkan ska vara levande och användarvä­n- lig, inte ett museiförem­ål, säger domprost Mats Lindgård. Han har ett långt perspek- tiv på arbete inom kyrkan och är bekym- rad över den negativa religionsf­riheten som berör samhället i stort och som märks speciellt i kyrkans allt tunnare kontakt med barn i skola och daghem.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERGFOTO: ??
FOTO: KRISTOFFER ÅBERGFOTO:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland