USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Lennonin mur­ha­mys­tee­riä rat­ko­vat ovat saa­neet läh­de­ma­te­ri­aa­lia mo­nis­ta ku­vis­ta ja lau­luis­ta. Al­ku­pe­räi­sen Ma­gical Mys­te­ry Tour -al­bu­min mu­ka­na saa­ta­vas­sa vi­hos­sa on ku­va Joh­nis­ta, jo­ka sei­soo seu­raa­van­lai­sen vii­tan vie­res­sä: "MD&C on pa­ras ta­pa kuol­la". Kos­ka sii­nä esiin­ty­vät Mark David Chap­ma­nin ni­men al­ku­kir­jai­met, si­tä pi­de­tään jo­ko esi­merk­ki­nä sat­tu­mas­ta tai tär­keä­nä laa­jaan sa­la­liit­toon viit­ta­va­na joh­to­lan­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.