Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Kurt Cobain

Rock­maa­il­man sa­la­liit­to­teo­rias­ta kun on ky­se, muu­ta­mat in­nok­kaim­mat teo­ree­ti­kot us­ko­vat Co­bai­nin yhä ole­van elos­sa. Kuo­le­maan liit­ty­vät epä­sel­vyy­det voi­daan se­lit­tää sil­lä, et­tä hän kek­si kai­ken pääs­täk­seen eroon vai­mos­taan, stres­saa­vas­ta julk­kik­sen elä­mäs­tä ja huu­me­pii­reis­tä.

Puo­lus­tus­teol­li­suus

Kos­ka Kurt Cobain oli po­liit­ti­siin ky­sy­myk­siin lä­hin­nä apaat­ti­ses­ti suh­tau­tu­van su­ku­pol­ven­sa ää­ni, puo­lus­tus­teol­li­suus saat­toi pi­tää hän­tä vaa­ral­li­se­na. Hän oli­si voi­nut saa­da elä­mään­sä tyy­ty­mät­tö­män nuo­ri­son kaik­kial­la maa­il­mas­sa vas­tus­ta­maan Ju­gos­la­vias­sa ky­te­vän konflik­tin sel­vit­tä­mis­tä so­dan kei­noin. Var­mis­taak­seen asei­den myyn­nin ja vält­tääk­seen suu­ren ylei­sön kiin­nos­tuk­sen, saat­toi ol­la tar­peen hä­vit­tää mah­dol­li­nen uh­ka, en­nen kuin se ai­heut­tai­si on­gel­mia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.