USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Käy­tän­nös­sä on mah­do­ton­ta kai­vaa esiin Morrisonin jään­tei­tä, jot­ta voi­tai­siin to­dis­taa, et­tä hän to­del­la­kin on kuol­lut. Per­heen hy­väk­syn­nän li­säk­si tar­vi­taan lu­pa seit­se­mäl­tä rans­ka­lai­sel­ta kar­di­naa­lil­ta, jois­ta ku­kin voi käyt­tää ve­tooi­keut­taan ja jot­ka ovat tun­net­tu­ja sii­tä, et­tä suh­tau­tu­vat tä­män­kal­tai­siin toi­men­pi­tei­siin kiel­tei­ses­ti. Sa­ma kos­kee kaik­kia Pè­re Lac­hai­se -hau­taus­maan hau­to­jen avaa­mi­sia, ja Morrison oli näh­nyt vai­vaa saa­dak­seen it­sel­leen hau­ta­pai­kan juu­ri siel­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.