Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Chel­sea-ho­tel­lin ni­mek­käät vie­raat

Kos­ka on epä­sel­vää, Spungen mi­ten vah­vas­sa päih­ty­mys­ti­las­sa oli­vat en­nen Spun­ge­nin myös kuo­le­maa, on Vicious ja mah­dol­lis­ta, et­tä joku muu kuin Vicious tap­poi hä­net. Huu­me­huu­ruis­sa hän ei eh­kä edes ta­jun­nut Te­ki­jä pel­kä­si, koko mur­haa. et­tä totuus pal­jas­tui­si, Vicious jou­tui­si oi­keu­teen, jos vai­en­net­tiin jo­ten hä­net var­mis­ta­mal­la, et­tä äi­tin­sä hank­ki po­jal­leen hä­nen huu­mausai­net­ta. tap­pa­van an­nok­sen

Aiem­pia yh­teyk­siä

Jot­kin sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kot us­ko­vat, et­tä Viciousin ja tut­ta­vat var­mis­ti­vat, ai­em­mat et­tä hän sai niin vah­vaa ys­tä­vät ylian­nos riit­ti vie­mään he­roii­nia, hä­nel­tä hen­gen. Ky­se et­tä ar­mo­nis­kus­ta, jol­la oli epä­ta­val­li­ses­ta ha­lut­tiin sääs­tä hä­net jo­ka oli­si ol­lut pit­kä jou­tu­mas­ta tuo­mio New Yor­kin hel­vet­tiin, van­ki­las­sa. Sii­tä hän ei kai­kes­sa pa­ha­mai­nei­sim­mas­sa häi­jyy­des­sään­kään oli­si sel­vin­nyt.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.