USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Lee poh­ti usein aja­tus­ta nuorena kuo­le­mi­ses­ta ja tun­tui jos­kus jo­pa toi­vo­van si­tä. Hä­nen vai­mon­sa Lin­dan ker­ro­taan sa­no­neen, et­tä Bruce ei ha­lun­nut elää van­hak­si. Hän­tä tus­kas­tut­ti aja­tus sii­tä, et­tä hä­nen fyy­si­nen toi­min­ta­ky­kyn­sä ra­pis­tui­si. Tus­kin vä­he­ne­vien voi­mien pa­ke­ne­mi­nen oli kui­ten­kaan ai­noa syy sii­hen, et­tä Lee poh­ti nuorena kuo­le­mis­ta. Hä­nel­le oli suo­ra­nai­nen pää­hän­pint­ty­mä aja­tus sii­tä, et­tä sukupolven esi­koi­nen on pa­ho­jen hen­kien rii­vaa­ma. Hän suh­tau­tui aja­tuk­seen niin va­ka­vas­ti, et­tä yrit­ti suo­jel­la sil­tä poi­kaan­sa ma­gian avul­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.