Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - JULKKIKSET -

Ka­to­li­nen kirk­ko

Ka­to­li­sel­la kir­kol­la oli ta­ka­naan Ken­ne­dyn klaa­nin täy­si luot­ta­mus ja yh­teyk­siä se­kä CIA:han et­tä ma­fi­aan. John F. Kennedy oli Yh­dys­val­tain en­sim­mäi­nen ka­to­li­nen pre­si­dent­ti, ei­kä kirk­ko ai­ko­nut an­taa min­kään uha­ta sen en­sim­mäis­tä edus­ta­jaa Val­koi­ses­sa ta­los­sa. Jot­kut ovat väit­tä­neet, et­tä ha­lu suo­jel­la pre­si­dent­tiä me­ni niin pit­käl­le, et­tä kirk­ko oli val­mis os­ta­maan hä­nen en­ti­sen ra­kas­ta­jat­ta­ren­sa murhan.

Mustapukuiset miehet

Al­ku­pe­räis­ten mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten eli ka­to­lis­ten pap­pien epäi­ly ei riit­tä­nyt ai­van kai­kil­le, vaan jot­kut väit­ti­vät sen si­jaan, et­tä Marilynin sa­lai­ses­ta mur­ha­si­vat­kin mustapukuiset miehet, jot­ka oli­vat vas­tuus­sa muil­la ufo­juo­nit­te­lus­ta. Jos John F. Kennedy tie­si totuuden elä­mäs­tä ja pla­nee­toil­la, hän oli saat­ta­nut mai­ni­ta sii­tä myös Ma­ri­ly­nil­le kuol­ta­va. käyn­nis­tää si­ten ta­pah­tu­ma­ket­jun, jon­ka vuok­si Marilynin oli Jos hän oli­si voi­nut toi­mia hal­lit­se­mat­to­mas­ti, hän oli­si saat­ta­nut pal­jas­taa hä­nel­le us­kot­tu­ja sa­lai­suuk­sia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.