USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Zec­ha­ria Sitc­hin on yksi har­vois­ta ih­mi­sis­tä maa­il­mas­sa, jo­ka pys­tyy tul­kit­se­maan van­haa su­me­ri­lais­ta nuo­len­pää­kir­joi­tus­ta. Hän us­koo van­ho­jen kir­joi­tus­ten ker­to­van su­me­ri­lai­sen si­vi­li­saa­tion (jo­ka ku­kois­ti ny­kyi­sen Irakin alu­eel­la) saa­neen apua joil­tain erit­täin pit­käl­le ke­hit­ty­neil­tä olen­noil­ta. Hei­tä kutsutaan ni­mel­lä an­nu­na­ki, jo­ka tar­koit­taa sa­na­tar­kas­ti "he, jot­ka tu­li­vat tai­vaal­ta maahan". Jos näi­tä olen­to­ja oli ole­mas­sa, se tar­koit­taa, et­tei Sad­dam Hus­sein ol­lut alu­een en­sim­mäi­nen hal­lit­si­ja, jo­ka sai apua ava­ruuso­len­noil­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.