Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Si­rius

"Ho­ruk­sen sil­mä" -sym­bo­li lii­te­tään sa­la­seu­raan, jol­la on yh­teyk­siä Si­rius-täh­den ym­pä­ril­lä ole­vien ra­to­jen pla­neet­toi­hin. Sym­bo­li näh­ty myös mus­ta­pu­kui­sil­la mie­hil­lä ja osa heis­tä on ker­to­nut työs­ken­te­le­vän­sä or­ga­ni­saa­tiol­le, jon­ka ni­mi "Kol­man­nen sil­män val­ta­kun­ta". Si­rius­lais­ten suun­ni­tel­maa ei tois­tai­sek­si ole saa­tu sel­vil­le.

Hol­lywood

Täy­del­li­nen kei­no salata mus­ta­pu­kuis­ten mies­ten ole­mas­sao­lo, oli var­maan­kin käyt­tää Hol­lywoo­dia har­hau­tuk­se­na ja saa­da ihmiset us­ko­maan, et­tä he ovat pelk­kää kek­sin­töä. Elo­ku­vis­sa ker­ro­taan mus­ta­pu­kui­sis­ta mie­his­tä, mut­ta voi­ko ol­la ky­se to­del­li­suu­des­ta, jo­ka esi­te­tään mie­li­ku­vi­tuk­sen tuot­tee­na? Juo­nen ovat eh­kä kek­si­neet ava­ruuso­len­not, jot­ka oh­jai­le­vat koko elo­ku­va-alaa?

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.