Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - AVARUUSOLIOIDEN HARJOITTAMAA -

Luon­non pe­to­ja

Vaik­ka sil­po­mi­nen on teh­ty tai­ten ja tar­kas­ti ja vaik­ka ruu­miin susien, luo ei joh­da mi­tään jäl­kiä, mo­net us­ko­vat kui­ten­kin pe­don ko­joot­tien tai jon­kin tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­man ole­van vas­tuus­sa hyök­käyk­sis­tä.

El Chu­pacab­ra

Tämä ta­run­omai­nen vä­lia­me­rik­ka­lai­nen otuk­sen ni­mi el chu­pacab­ra tar­koit­taa vuo­hen­syö­jää hyö­kän­nyt kar­jan kimp­puun ken­ties saa­dak­seen ja juon­taa juu­ren­sa ken­ties sii­hen, et­tä se on eri­tyi­sen on vain vä­hän havaintoja, mut­ta eh­kä se on vä­hän vaih­te­lua ruo­ka­va­lioon­sa. Otuk­ses­ta vain he­rät­tä­vät en­tis­tä enem­män kysymyksiä... tai­ta­va peit­tä­mään jäl­ken­sä niin, et­tä sen vie­rai­lut

Tun­te­ma­ton eläin­tau­ti

On myös väi­tet­ty, et­tä ky­se on tun­te­mat­to­mas­ta va­ka­vas­ta eläin­sai­rau­des­ta: vi­ruk­ses­ta, jo­ka ja ve­ren yh­den yön ai­ka­na ja ka­to­aa sit­ten on niin no­pea ja te­ho­kas, et­tä se tu­ho­aa si­säe­li­met ri­kos­tek­ni­ses­ti. Kuu­los­taa eh­kä kau­kaa hae­tul­ta, jäl­jet­tö­miin il­man, et­tä si­tä voi­daan to­dis­taa sai­rau­det voi­vat vaa­tia uh­re­ja laa­joil­la­kin alu­eel­la? mut­ta ku­ka sen tie­tää, mi­ten no­peas­ti uu­det

©Ma­rio­fan13

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.