USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - AVARUUSOLENTOJA -

Hei­nä­kuus­sa 1998 ava­ruus­tut­ka Ga­li­leon ohit­taes­sa Eu­roo­pan, jo­ka on yksi Ju­pi­te­rin kuis­ta, se lak­ka­si yl­lät­täen lä­het­tä­mäs­tä tie­to­ja. Jo pit­kään on us­kot­tu, et­tä Eu­roo­pas­sa sa­moin kuin Mar­sis­sa on edel­ly­tyk­set elä­mäl­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.