Pää­e­päil­lyt

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Mafia

Jack Ru­by väit­ti alus­ta sääs­tääk­seen as­ti, et­tä hän am­pui Jac­kie Ken­ne­dyn Oswal­din Mo­net mer­kit viit­taa­vat jul­ki­sel­ta ero-oi­keu­den­käyn­nil­tä. kui­ten­kin sii­hen, et­tä ma­fi­aan. Mo­net us­kot­ta­vim­mis­ta Ru­by kuu­lui sa­la­liit­to­teo­riois­ta Ken­ne­dyn murhaan väit­tä­vät ma­fial­la ol­leen liit­ty­vis­tä siis oli­si sat­tu­maa, näp­pin­sä et­tä Oswal­din tap­poi pe­lis­sä. Ei hä­net, jot­ta ma­fian juu­ri Ru­by. Ru­by roo­li pre­si­den­tin tap­poi mur­has­sa ei pal­jas­tui­si.

FBI JA CIA

FBI tark­kai­li Lee Har­vey Oswal­dia, jo en­nen kuin hän muut­ti Neu­vos­to­liit­toon. hä­net Se, et­tä ero­tet­tiin me­ri­jal­ka­väes­tä ja et­tä hän ha­lusi muut­taa Neu­vos­to­liit­toon, oli ylei­ses­ti tie­dos­sa. CIA kai­pa­si täy­del­lis­tä syn­ti­puk­kia: ih­mis­tä, jo­ka toi­mi yk­sin ja jo­ka työs­ken­te­li pe­lä­tyil­le neu­vos­to­ve­nä­läi­sil­le. Se kuu­los­tai­si hy­väl­tä leh­dis­tös­sä, ra­dios­sa ja te­le­vi­sios­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.