USKOISIKO TUOTA?

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na Sir­ha­nis­ta esi­tet­tiin psy­ko­lo­gi­nen ar­vio, jon­ka mu­kaan hän oli mur­ha­het­kel­lä jon­kin­lai­ses­sa hyp­noo­sis­sa. Vi­ral­li­ses­ti hä­nen ti­laan­sa kut­sut­tiin oi­keu­des­sa it­se­hyp­noo­sik­si. On väi­tet­ty, et­tä edes­men­nyt hyp­noo­si­asian­tun­ti­ja Bry­an kers­kui hyp­no­ti­soi­neen­sa Sir­ha­nin. Sir­ha­nin päi­vä­kir­jois­sa on mai­nit­tu mo­neen ker­taan ni­mi DeSal­vo. Ei tai­da ol­la sat­tu­maa, et­tä Bry­anin tun­ne­tuin hyp­noo­sin koh­de oli niin kut­sut­tu "Bos­to­nin ku­ris­ta­ja "Al­bert DeSal­vo.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.