Vai oliko se sit­ten­kin...

Salaliittoja - - MURHATTU VAI KADONNUT? -

Ric­hard Koll­mar

Kill­gal­le­nin kump­pa­ni mut­ta ei Koll­mar oli asun­nos­sa, ker­to­man mu­kaan kun hän kuo­li, puo­lil­ta päi­vin löy­tä­nyt ruu­mis­ta seu­raa­va­na en­nen kuin ro­mant­ti­nen suh­de päi­vä­nä. Hä­nel­lä ker­ro­taan soit­ta­neen lau­la­ja John­ny Ray­hin. ol­leen lau­la­jal­le Hä­nen ker­ro­taan hä­nel­lä on vuo­si­sa­dan pu­he­li­nau­to­maa­tis­ta ja ker­to­neen, et­tä pu­hua sii­tä suu­rin uu­ti­nen. Hän pu­he­li­mes­sa. ei kui­ten­kaan seik­kai­lus­taan Hä­nen mie­hen­sä ha­lun­nut saat­toi vai­kut­taa mus­ta­suk­kai­suus hä­nen Kil­gal­le­nin kuo­le­maan.

Ka­teel­li­sia kil­pai­li­joi­ta

Kilgallen ei sa­lan­nut ko­haut­ta­van mi­ten­kään, et­tä hän mo­nia ta­ho­ja. ar­ve­li tut­ki­muk­sen­sa voi jo­ko pot­kais­ta Kvi­ko­vas­sa leh­ti­mas­sa, uran vauh­tiin tai jos­sa saat­ta­nut lo­pet­taa yksi ot­sik­ko kar­sia omia kil­pai­li­joi­taan sen ker­ta­hei­tol­la, joku hy­vän jut­tuai­heen on vuok­si.

© Sun­day Mor­ning Ca­dil­lac

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.